?

Log in

No account? Create an account
Залатая літара 2012 - ЗАНАТОЎКІ МАСТАКА [entries|archive|friends|userinfo]
Адам Глобус

[ website | Facebook-hlobus ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Залатая літара 2012 [Сак. 16, 2013|07:34 am]
Адам Глобус
[Tags|]
[Настрой |blahblah]

Залатая літара 2011

ГАЛАСУЙМА ЗА ЛЕПШУЮ КНІГУ
Паглядзець вынікі галасавання
СпасылкаАдказаць

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: adam_hlobus
2013-03-16 03:51 am (UTC)
Пасля шматпакутных сумневаў я зрабіў такі выбар )))
(Адказаць) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: adam_hlobus
2013-03-16 07:11 am (UTC)
Але ж мы цяжкасцяў не баімося )))
(Адказаць) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: adam_hlobus
2013-03-16 12:05 pm (UTC)
Што прыемна )
(Адказаць) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: adam_hlobus
2013-03-16 02:53 pm (UTC)
.
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andorac
2013-03-16 04:12 am (UTC)
За Бяляцкага! Нобеля не атрымаў. Дык хай Залатую літару атрымае!
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: adam_hlobus
2013-03-16 07:09 am (UTC)
Можа яшчэ і атрымае таго Нобеля... Як той казаў, яшчэ ня вечар )
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: druving
2013-03-16 04:33 am (UTC)
Акудовіч "Кніга пра нішто"
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: adam_hlobus
2013-03-16 07:10 am (UTC)
Можа быць...
(Адказаць) (Parent) (Thread)