?

Log in

No account? Create an account
ЗАЛАТАЯ ЛІТАРА 2011 - ЗАНАТОЎКІ МАСТАКА — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Адам Глобус

[ website | Facebook-hlobus ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ЗАЛАТАЯ ЛІТАРА 2011 [Лют. 27, 2012|03:03 pm]
Адам Глобус
[Tags|, ]

Залатая літара 2011

ГАЛАСУЙМА ЗА ЛЕПШУЮ КНІГУ
Паглядзець вынікі галасавання.

Ствары сваё галасаванне.

http://www.libo.ru/
СпасылкаАдказаць

Comments:
From: alex_poetry
2012-02-28 03:52 pm (UTC)
Прагаласаваў за ўсіх! :)
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: adam_hlobus
2012-02-28 06:54 pm (UTC)
Варыянт! Прынамсі, так лепей, чым "супраць усіх" )))
(Адказаць) (Parent) (Thread)